دعا هلاکت دشمن

جهت هلاکت دشمن ابنتدا با مقداری آب وضو گرفته و دو رکعت نماز خوانده در رکعت اول بعد از فاتحه سوره القارعه و د رکعت دوم بعد ار فاتحه سوره همزه (ویل لکل همزه) قرائت و بعد از سلام گفته شود

 

الهم شتت شمله و قصر عمره و خذه اخذ عزیز مقتدر و سلم

 

اگر سبعه مهلکات هفت بار صبح و هفت بار شام در هر روز خوانده شود دشمن هلاک شود

 

 

تصویر محصول