گشایش بخت+دعا

جهت بخت گشایی سریع برای دختران بر روی ورقه ای سفید این عزیمت را نوشته و سپس آنرا در سمت راست یت در گردن آویزان کند و در هنگام نوشتن باید کندر بخور کند

 

بسم الله الرحمن الرحیم

cyvseavnj21obne210ze.png (439×242)