ابطال سحر

دعایی که شیخ بهاءالدین برای شاه عباس صفوی جهت بطلا سحر نوشته بود بر کف دست راست با آّب نیسان و گلاب صبح ناشتا کف دست خود را بلیسد و تا سه روز این عمل را انجام دهید آنچه که بر کف دست باید نوشت این است:

دفع جادو و سحر

به جهت دفع سحر متن زیر را بر روی پوست آهو بنویسید و به صورت بازو بند به بازو ببندید هرچه سحر و جادو باشد باطل می شودو بعد از آن سحر و جادو بر شخص اثر نمی کند

باطل کردن سحر و زمان نوشتن باطل سحر

باطل سحر

هرگاه برای کسی سحر و جادو کرده باشند و او را سرگردان و آواره از دنیا و شغل نموده باشند باید عمل باطل سحر انجام دهی تا در حق او هر سحر و جادویی و به هر زبانی و به هر قلمی که در حق او شده باطل شود.

زمان مناسب برای انجام باطل سحر

 

این عمل را در روز یکشنبه در ساعت شمس و یا در روز پنجشنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت زهره باید انجام داد و در اول ماه باشد و با مشک زعفران و گلاب و یا آب باران و یا چوب زیتون نوشته شود

باطل کردن سحر

هرگاه خواستی دعایی بنویسی و اجابت شود و یا آنکه باطل سحر در دفینه و یا باطل سحر در حق کسی انجام دهی باید این قسم را 17 مرتبه خوانده و 1 مرتبه هم نوشت و همراه خود کرد و این قسم به قسم حضرت کهیال معروف است

 

بهترین سایت برای تبادل لینک

دعای باطل سحر و گشایش بخت

اگر برای کسی سحر و یا جادو و بستگی ایحاد کردند و یا اینکه بخت دختر رابسته باشند و یا اینکه کار مرد یا زنی را بسته باشند این آیه را نوشته و شسته و بر سر ریزد و همه جای بدن را با دست بمالد و نیت به باطل شدن سحر کند و بگوید باطل کردم تمام سحرها و جادوها و بستگی ها را و وقتی تمام آب را بر سر ریخت لباس بپوشد7aueg200pd925arg4e3p.png

گشایش کار و دعای باطل السحر

ابطال سحر و گشایش در کارها

 

به جهت باطل سحر و گشایش در کار طلسم زیر را روی کاغذ بنویس و خرد کن و هر روز با مقداری اسپند دود  کن زیر دامن و یا از روی دود گذر کن و یا در حمام نشسته و بر سر ریز تمام دعاها و طلسمات به خواست خدا یاطل شود و گشایش حاصل شود و برای گشایش کار بسیار موثر است


2vsu911w1x5zwmch1wjw.png (451×299)

باطل سحر قوی

باطل سحر

اگر بر کسی سحری قوی کرده باشند که با هیچ چیزی باطل نشود این اشکال را بر چهل تکه کاغذ نازک نوشته و باید ریز و چشمه های حروفها باز نوشته شود و بیاور چهل دانه تخمه هندوانه  و چهل کاغذ را پیچیده و در میان تخمها گذار و روزی چهار دانه زیر لباس خود دود کند هر سحر یا جادویی باشد باطل شود

jokddzs115ml6dqmkt5d.png (206×67)