زبان بند,دعای زبان بند

این دعا جهت بستن زبان بدگویان و زورگویان و ظالمان می باشد

این طلسم را باید بر روی پارچه تازه و سفید رنگ که آب نخورده باشد نوشته شود و بعد آنرا در سقف منزل آویزان کرد . زمان نوشتن این دعا در روز چهارشنبه می باشد و باید در ساعت مشتری و یا عطارد باشد و طالع طرف قمر در عقرب نباشد و باید بر پارچه سفید 7 مرتبه دعوت مشهور را خواند و یک مرتبه هم دعوت زجر را خواندبا صدای بلند و در هنگام خارج شدن از منزل آنرا بر روی سر قرار داده و نام و نام مادر مطلوب را یاد کند

 

yjim0wicsq6rtg5eb00u.png (478×248)

انگشتر زبان بندی

اگر خواهی زبان جمیع خلق بر تو بسته باشد این آیه را بر روی انگشتر گردون نقش نموده و هنگامیکه با کسی صحبت نی کنید آن را بگردانید زبان او به روی شما بسته خواهد شد

 

b6hupf0xxr1z5m5i913.png 

 

نکته:
بهترین زمان برای نوشتن دعای زبان بند دهه دوم ماه قمری و در ساعت عطارد می باشد

جذب محبت و زبان بند مجرب

آیه های زبان بندی و محبت

زبان بند: اگر خواهی زبان کسی را ببندی این آیه را با اسم او هفت بار بر شیرینی بخوانو بخورد طرف دهید

 

r10ctl4wu6yddwd140l.png

 

جلب محبت و جذب محبت

برای محبت و دوستی این آیه را هفت بار به اسم طرف و مادر او بخوان و بخوردش دهید مجربست

 

pgsihdaon8qloebkdpi.png

زبان بند قوی خلقی

برای دعای زبان بندی هر گاه کسی این آیه و اعداد را روی طلا در ساعت سعد نقش نماید و و همراه نگاه دارد زبان جمیع خلق بر او بسته می شود 8znswypkg29pmdfzj7.png
نکته:
بهترین زمان برای نوشتن دعای زبان بند دهه دوم ماه قمری و در ساعت عطارد می باشد